I İle Başlayan Kelimeler

IHLAMUR: Eş ve dostlarla iyi geçinmeye, insanlarla münasebetinde yumuşak davranmaya ve hoş geçime delalet eder. Rüyada ıhlamur içmek pek iyi sayılmaz. Sağlıkla ilgili olumsuzluktur. Ağaç olarak ıhlamur ise aileden gelen mal ve servettir. Rüyada ıhlamur görmek, genellikle hayra yorumlanır. Bir yerde ıhlamur içtiğini gören, hasta ise iyileşir, yolcu bekliyorsa yolcusu gelir. Limonlu ıhlamur içtiğini gören, umulmadık bir zamanda bir yerden müjdeli bir haber alır veya eline bir para geçer. Rüyada çiçek açmış bir ıhlamur ağacı görmek, evlilik yolunda atılacak adimin iyi bir sonuç vereceğine işarettir. Rüyada ıhlamur ağacı bolluk ve berekete delalet eder. Bir başka rivayete göre de; Ihlamur içtiğini gören kimse hasta ise iyileşir. Sıkıntı içinde ise sıkıntısından kurtarır. Rüyada ıhlamur görmek; rahat hayat sürmeye ve kazançlı işlere girmeye, ıhlamur içmek; hasta dostlarınızı ziyaret ederek onları mutlu etmeye, ıhlamur ağacı görmek; kazançlı bir işe girmeye işarettir.

ILICA: Hasta bir kimsenin rüyada ılıca görmesi, sıhhat ve afiyete kavuşacağına delâlet eder. Ilıcada yıkanıp temizlendiğini görmek, günahlardan arınmaya ve tövbeye işarettir.

ILIK HAVA VE ILIK SU: Rüyada ılık havada gezinip, ılık su ile yıkandığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, sevinç ve sürura delâlet eder.

IRGAT: Bir kimsenin rüyada ırgat gibi çalıştığını görmesi, sıkıntılı ve üzüntülü bir hayata delâlet eder. Rüyada herhangi bir işte çalışan bir ırgatın alnına birikmiş terini sildiğini görmek ve ona bir şey ikram etmek, üzüntü ve şiddetten kurtulmaya işarettir.

IRMAK: Rüyada ırmak görmek, hayır ve menfaat ile tabir olunur. Bazı kere de ırmak görmek, büyük mevki ve makama delâlet eder. Yine ırmak rüyası, bolluk ve berekete, geniş rızka, gönül sefasına delâlet eder. Çünkü su hayat verici bir nesnedir.

IRMAK TAŞI: Rüyada suyu çekilmiş ırmağın taşlarını ve balçığını görmek, meşguliyet ve bahtsızlığa delâlet eder.

IRZA TECAVÜZ: Kişinin rüyada ırza tecavüz ettiğini görmesi, şer ve kötülüğe delâlet eder.

ISINMAK: Rüyada bir ateş karşısında oturup ısındığını görmek, kolay elde edilen rızka delâlet eder. Üşüyen bir kimseyi ateş karşısına getirip ısıttığını ve ona iyilik ettiğini görmek, hayır ve ihsana işarettir.

ISIRGAN: Rüyada ısırgan görmek, insanlara faydalı olmaya, sıdk ve doğruluğa delâlet eder.

ISIRILMAK: Rüyada diş ile ısırmak hile olarak tabir edilir. Bazı kere de rüyada ısırmak, ısırılan şeyi aşırı derecede sevmeye işarettir. Isırmak, mihnet ve meşakkate de delâlet eder.   Rüyada başkası tarafından ısırılmak, düşmandan zarar erişeceğine ve şiddete delâlet eder. Rüyada parmaklarının ucunu ısırdığını görmek, pişmanlığa, sıkıntı ve kedere delâlet eder. Çünkü insan nedamet duyacağı bir şey yaptığında parmaklarını ısırır. Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada kendi parmaklarını ısırdığını gören kimse pişman olur. Bazı tabirciler o kimse: “O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısıracak.” mealindeki ayet işaretince zalim olur, dediler. Isırılan yerden kan çıkması günah içerisinde zahmet çekmeye alâmettir. Isırmak, fazla sinirlenmek ile de tabir edilir.

ISKAT: Rüyada bir ölü için ıskat-ı salatım yapıldığını görmekte hayır yoktur.

ISLANMAK: Rüyada yağmurdan veya başka bir şeyden ıslandığını görmek, zahmet ve meşakkate delâlet eder. Islandıktan sonra kuruduğunu ve eski haline geldiğini görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

ISLIK: Rüyada ıslık çalmak hiçbir veçhile iyi değildir. Çünkü harama, kötü şeylere, ahlâk-ı rezileye delâlet eder. Nablusî demiştir ki: Rüyada ıslık çalan kimse, müşriklerin ahlakıyla ahlaklanır. Alkışlamanın tabiri de böyledir. Rüyada ıslık çalmak, kötü bir habere de delâlet eder. Çünkü ıslık çalmayı insanlar uğursuz sayarlar.

ISPANAK: Rüyada ıspanak görmek, gam ve keder ile tabir edilir. Hasta bir kimsenin rüyada ıspanak görmesi, sıhhat ve afiyete işarettir. Rüyada ıspanak aldığını veya pişmiş olarak yediğini görmek, gam ve kedere duçar olmaya delâlet eder.

ISSIZ YER: Bir kimsenin rüyada ıssız bir yer görmesi: “En ıssız ev, orada sirke bulunmayan evdir.” hadis-i şerifince ev halkının katıksız kalmasına, üzüntü, keder ve sıkıntıya delâlet eder.

IŞIK: Rüyada ışık görmek ve ışığın aydınlığında oturmak veya giden bir ışığın ardınca koşmak, delâletten kurtulmağa, temiz ve hayırlı bir hayata delâlet eder.  Rüyada mum ışığı altında namaz kıldığını görmek, manevî makamın yüksekliğine, dinde sağlamlığa ve ibadetlerde devama delâlet eder. Rüyada ışığın nurunu bir cam fanus içinde görmek, ilim ve hikmete işarettir. Ay ışığını görmek, gönül uyanıklığına ve kalpteki nura delâlet eder.

ITIR: Rüyada çanak içinde ıtır görmek, faydalı ilme, kolay rızka ve menfaate delâlet eder. Kurumuş ıtır otu görmek, hastalık ile tabir olunur.

IZGARA: Rüyada ızgarada et pişirdiğini görmek, nimet ve rızka işarettir. Izgarayı temizlediğini görmek, günahlardan arınmaya ve tövbeye delâlet eder. Yine rüyada ızgarayı ateşle temizlemek, hatalardan ve hastalıklardan kurtulmaya işarettir.