Rakamların taşıdığı anlamlar…

Nümeroloji bilimi ve bu bilime göre size ait özellikler…