Rakamların Doğal Özellikleri

RAKAMLARIN DOĞAL ÖZELLİKLERİ

Bu bölümde rakamların özelliklerini, neler ifade ettiklerini anlatmaya çalışacağız.
1. Tabiatı, “erkek”tir. Güneş’in etkisindedir. Değişikliği ve yapılması tasarlanılan bir işe önayak (öncü) olmayı belirtir. Yeni olaylara, gelişmelere ve seyahatlara işarettir.
İsminin rakamı (1) olan kişiler; cesur, iradesi kuvvetli, serinkanlı ve izzetinefis sahibidirler. Bağımsız çalışmayı severler.
Öte yandan, (1) rakamının özelliğinde değişkenlik de olduğu için, Astrolojik sayılan (1) olanlar, merhametsiz ve bencil kişiler de olabilirler.
(1) rakamı Güneş’in etkisinde olduğu için, Güneş gibi hayat verici, canlandırıcı ve parlaklık özelliklerine de sahiptir.
2. Ay’ın etkisindedir. Yeni şeyler icad etmeyi, yenilikleri ifade eder. Tabiatı “dişi”dir, doğurgandır.
(2) rakamı kadını ifade ettiği için his ve sezgı en önemli özellikleridir. (2), aynı zamanda yavaş ve sıcak kanlı bir mizaca sahiptir.
Astrolojik rakamı (2) olanlar; nazik, yumuşak, hassas ve yardımsever olurlar. 2’nin dairesi yardımlaşmayı, işbirliği yapmayı emreder.
Tabiatına (2) rakamı hakim olanlar kişiler, bu özellikleri iyi kullanamazlarsa sıkılgan, hilekar ve içedönük olurlar.
3. Merih’in etkisindedir. Derin sevgi, aşk (3) rakamının en belirgin özellikleridir. Akıl ve sezgı bu rakamın etrafına yaydığı radyo dalgalarına benzer.
Astrolojik rakamı (3) olanlar; değişikliği seven, hareketli, neşeli ve hayattan zevk almasını bilen kişilerdir. İçleri ümid doludur. Her zaman, her yerde başarılı olmak isterler.
Tabiatına (3) rakamı hakim olan kişiler, bu rakamın titreşimlerinden yararlanamazlarsa, bütün başarıları bir anda başarısızlığa dönüşebilir; ümidIeri söner, aşkları solar, üzüntülerle dost olurlar. Bu rakamın özelliklerinden faydalanmasını bilenler maddi ve manevi mutluluğa ulaşırlar.
4. Merkür’ün etkisindedir. Tabiatı “yavaş” tır.
Astrolojik rakamı (4) olanlar; enerjik, çalışkan, güçlüklere göğüs germesini bilen ve realist kişilerdir.
5. Jüpiter’in etkisindedir. Tabiatı; davranışlarda hız ve dikkatsizliktir.
Astrolojik rakamı (5) olanlar, dinine bağlı, maceraperest, seyahati seven kişilerdir.
Düşünmekten, yazmaktan ve konuşmaktan zevk alırlar. Önemsiz davranışlara bile çok önem verdikleri için, kendilerini hep mutsuz hissederler.
6. Venüs’ün etkisindedir. Maddiyatı ifade eder. Çalışarak para kazanma, evde düzen, yardımlaşma ve sorumluluk bu rakamın özellikleridir.
(6), Venüs gezegeninin etkisi altında oldu- .ğu için, güzellik, düzen, san’at, aile hayatı ve mutluluğun sembolüdür.
7. Satürn’ün etkisindedir. Tabiatı; cana yakınlık ve kültürdür.
Astrolojik rakamı (7) olanlar; çok arzulu, her şeyi tahlil edici ve filozofça davranışları ile dikkati çekerler.
(7) rakamının ters etkileri de vardır: Bu rakamın ters etkisinde bulunanlar; sessiz, inatçı ve bazan da yalancı olurlar.
8. Uranüs’ün etkisinedir. “Soğuk ve erkek” tabiatıdır. Sıhhat, enerji ve sağlam irade ôzellikleridir.
Astrolojik rakamı (8) olanlar; güçlü bir iradeye sahiptirler. Para kazanmak şanslan çoktur. Bu rakamın özelliklerinden faydalananlar, hayatta arzuladıkları herşeyi elde edebilirler.
9. Gezegeni “Neptün” olduğu için, Kainat’taki bütün varlıkların özelliklerini taşır.
Astrolojik rakamı (9) olanlar; bilinmeyenleri ararlar, düşünürler, denerler ve kendilerine göre doğru olanı bulurlar.
Bu kişiler; çok hassas, cömert ve “sonu olmayan sonu” aramakla mutlu olmayı düşünen karakterleriyle kendilerinden çok başkalarını düşünürler.
0. Titreşimleri çok kuvvetlidir. Çünkü, bir sayının sağına “sıfır” koymakla, o sayı büyütülmüş: bir başka ifadeyle güçlendirilmiş olur. 10, 100, 1000 gibi).
Sıfır rakamının gezegeni “Pluto”dur. Pluto ise, Kainat’ı araştırmayı ve devamlı çalışmayı ifade eder. Nümeroloji’de “sıfır” kullanılmaz. Çünkü, rakamlardan meydana gelen daire, “9” rakamıyla kapanır. Sıfır ise, (9) rakamının meydana getirdiği daireyi bir değer olarak etkiler.

Nümeroloji ile karakterinizi, kişilik sayınızı, aşk uymunuzu vb. özellikleri görmek için buraya tıklayın.