Sayı Bilimi (Nümeroloji)

NÜMEROLOJİ

Bilim, denge ile uyumun karışıklıktan meydana geldiğini, ayrıca şans ve ihtimallerin yeryüzündeki yaşamı etkilediğini keşfetti. Rakamlarla kişiliği çözme bilimi de hayatınızdaki karışıklıklar arasında bir düzen oluşturur. Kendi rakamınızı bilmek, sonunda hayatınız boyunca yaşadığınız düzensizliklerin ödül niteliğindeki karşılığını almanızı sağlar; karmaşıklık ve düzensizliklerin sonunda daha güçlü bir insan olur, uzun vadede hayatınıza yardımcı olacak yeni bir anlayış ve deneyim kazanırsınız. Rakamlarla kişilik çözme bilimi kişiliğinizi geliştirmenize yarayacaktır.

Rakamlarla kişilik çözme filozofisi, içinde yaşamın bilgeliğini barındırır. Bu inanışa göre rakamlar yaşamın özüdür.

Adımızın ve soyadımızın her harfinin karşılığı bulunan bir sayı vardır. Bu sayıların toplamı, sahip olduğumuz kişilik özelliklerini gösterir. Doğum tarihimizden derlenen sayı kümesi de geleceğimizle ilgili açıklamalar yapar.

Sayılardan türetilen Numeroloji’de en çok kullanılan yöntem “Pythagoran” sistemidir. Aşağıdaki tabloda alfabedeki harflerin hangi sayıya karşılık geldiği gösterilmiştir.

123456789
ABC,ÇDEFG,ĞHI,İ
JKLMNO,ÖPQR
S,ŞTU,ÜVWXYZ

KADER SAYISI:

Adımız ve soyadımızı oluşturan bütün harflerin, yukarıdaki tabloda karşılık gelen rakamlara dönüştürülerek toplanmasıyla elde edilen sayı, bizim kader sayımızdır. Kader sayısı sadece 1-9 arasındaki ve sabit olan 11 ile 22 sayılarından ibarettir. 11 ve 22 sayıları Efendi Sayılar olarak adlandırılırlar.

Yukarıdaki tabloya göre Berk Koç adındaki bir kişinin kader sayısı; 2+5+9+2+2+6+3=29=2+9=11 olarak bulunur. Evren Ercan isimli başka birisinin kader sayısı ise; 5+4+9+5+5+5+9+3+1+5=51=5+1=6 olarak bulunur.

Siz de aşağıdaki kutucuğa adınızı ve soyadınızı yazarak kader sayınızı ve açıklamasını görebilirsiniz. Lütfen kaç isminiz varsa aralarında boşluk bırakarak küçük harflerle yazınız.

Adınız Soyadınız:

KİŞİLİK SAYISI:

Kişilik Sayısı, sizin genel karakteriniz hakkında bilgi verir. Kişilik sayınızı hesaplamak için doğum tarihinizdeki bütün rakamları toplamanız gerekmektedir. Örneğin doğum tarihi 5 Mart 1981 olan bir kişinin kişilik sayısı; 5+3+1+9+8+1=27=2+7=9 olarak hesaplanır.

Siz de aşağıdan doğum tarihinizi seçerek kişilik sayınızı ve açıklamasını görebilirsiniz.

KİŞİLİK YILI:

Kişilik Yılı, içinde bulunduğumuz yılda sizi ne gibi olayların beklediğini bildirir. Kişilik sayınızı hesaplamak için doğum tarihinizdeki bütün rakamları toplamıştınız. Kişilik Yılını yani titreşim sayısını hesaplamak için de doğum gününüz ile bulunduğumuz yılın toplanması gerekir. Örneğin doğum tarihi 5 Mart 1981 olan bir kişinin kişilik yılı (titreşim sayısı-2011 yılı için); 5+3+2+0+1+1=12=1+2=3 olarak hesaplanır.

Siz de aşağıdan doğum tarihinizi seçerek kişilik yılınızı ve sizi bekleyen olayları görebilirsiniz.

KADER SAYISINA GÖRE AŞK UYUMU:

Kendinizin ve partnerinizin ad ve soyadını aşağıdaki kutucuklara yazarak aşk uyumunuzu görebilirsiniz. Kader sayısına göre aşk uyumu bakılırken Efendi Sayılar olan 11=1+1=2 olarak, 22=2+2=4 olarak değerlendirilmektedir. Lütfen kaç isminiz varsa aralarında boşluk bırakarak küçük harflerle yazınız.

Sizin Adınız Soyadınız: Partnerinizin Adı Soyadı:

KİŞİLİK SAYISINA GÖRE AŞK UYUMU:

Kendinizin ve partnerinizin doğum tarihini aşağıdaki listeden seçerek kişilik sayısına göre aşk uyumunuzu görebilirsiniz.

Sizin Doğum Tarihiniz: Partnerinizin Doğum Tarihi:

Rakamların Doğal Özellikleri

RAKAMLARIN DOĞAL ÖZELLİKLERİ

Bu bölümde rakamların özelliklerini, neler ifade ettiklerini anlatmaya çalışacağız.
1. Tabiatı, “erkek”tir. Güneş’in etkisindedir. Değişikliği ve yapılması tasarlanılan bir işe önayak (öncü) olmayı belirtir. Yeni olaylara, gelişmelere ve seyahatlara işarettir.
İsminin rakamı (1) olan kişiler; cesur, iradesi kuvvetli, serinkanlı ve izzetinefis sahibidirler. Bağımsız çalışmayı severler.
Öte yandan, (1) rakamının özelliğinde değişkenlik de olduğu için, Astrolojik sayılan (1) olanlar, merhametsiz ve bencil kişiler de olabilirler.
(1) rakamı Güneş’in etkisinde olduğu için, Güneş gibi hayat verici, canlandırıcı ve parlaklık özelliklerine de sahiptir.
2. Ay’ın etkisindedir. Yeni şeyler icad etmeyi, yenilikleri ifade eder. Tabiatı “dişi”dir, doğurgandır.
(2) rakamı kadını ifade ettiği için his ve sezgı en önemli özellikleridir. (2), aynı zamanda yavaş ve sıcak kanlı bir mizaca sahiptir.
Astrolojik rakamı (2) olanlar; nazik, yumuşak, hassas ve yardımsever olurlar. 2’nin dairesi yardımlaşmayı, işbirliği yapmayı emreder.
Tabiatına (2) rakamı hakim olanlar kişiler, bu özellikleri iyi kullanamazlarsa sıkılgan, hilekar ve içedönük olurlar.
3. Merih’in etkisindedir. Derin sevgi, aşk (3) rakamının en belirgin özellikleridir. Akıl ve sezgı bu rakamın etrafına yaydığı radyo dalgalarına benzer.
Astrolojik rakamı (3) olanlar; değişikliği seven, hareketli, neşeli ve hayattan zevk almasını bilen kişilerdir. İçleri ümid doludur. Her zaman, her yerde başarılı olmak isterler.
Tabiatına (3) rakamı hakim olan kişiler, bu rakamın titreşimlerinden yararlanamazlarsa, bütün başarıları bir anda başarısızlığa dönüşebilir; ümidIeri söner, aşkları solar, üzüntülerle dost olurlar. Bu rakamın özelliklerinden faydalanmasını bilenler maddi ve manevi mutluluğa ulaşırlar.
4. Merkür’ün etkisindedir. Tabiatı “yavaş” tır.
Astrolojik rakamı (4) olanlar; enerjik, çalışkan, güçlüklere göğüs germesini bilen ve realist kişilerdir.
5. Jüpiter’in etkisindedir. Tabiatı; davranışlarda hız ve dikkatsizliktir.
Astrolojik rakamı (5) olanlar, dinine bağlı, maceraperest, seyahati seven kişilerdir.
Düşünmekten, yazmaktan ve konuşmaktan zevk alırlar. Önemsiz davranışlara bile çok önem verdikleri için, kendilerini hep mutsuz hissederler.
6. Venüs’ün etkisindedir. Maddiyatı ifade eder. Çalışarak para kazanma, evde düzen, yardımlaşma ve sorumluluk bu rakamın özellikleridir.
(6), Venüs gezegeninin etkisi altında oldu- .ğu için, güzellik, düzen, san’at, aile hayatı ve mutluluğun sembolüdür.
7. Satürn’ün etkisindedir. Tabiatı; cana yakınlık ve kültürdür.
Astrolojik rakamı (7) olanlar; çok arzulu, her şeyi tahlil edici ve filozofça davranışları ile dikkati çekerler.
(7) rakamının ters etkileri de vardır: Bu rakamın ters etkisinde bulunanlar; sessiz, inatçı ve bazan da yalancı olurlar.
8. Uranüs’ün etkisinedir. “Soğuk ve erkek” tabiatıdır. Sıhhat, enerji ve sağlam irade ôzellikleridir.
Astrolojik rakamı (8) olanlar; güçlü bir iradeye sahiptirler. Para kazanmak şanslan çoktur. Bu rakamın özelliklerinden faydalananlar, hayatta arzuladıkları herşeyi elde edebilirler.
9. Gezegeni “Neptün” olduğu için, Kainat’taki bütün varlıkların özelliklerini taşır.
Astrolojik rakamı (9) olanlar; bilinmeyenleri ararlar, düşünürler, denerler ve kendilerine göre doğru olanı bulurlar.
Bu kişiler; çok hassas, cömert ve “sonu olmayan sonu” aramakla mutlu olmayı düşünen karakterleriyle kendilerinden çok başkalarını düşünürler.
0. Titreşimleri çok kuvvetlidir. Çünkü, bir sayının sağına “sıfır” koymakla, o sayı büyütülmüş: bir başka ifadeyle güçlendirilmiş olur. 10, 100, 1000 gibi).
Sıfır rakamının gezegeni “Pluto”dur. Pluto ise, Kainat’ı araştırmayı ve devamlı çalışmayı ifade eder. Nümeroloji’de “sıfır” kullanılmaz. Çünkü, rakamlardan meydana gelen daire, “9” rakamıyla kapanır. Sıfır ise, (9) rakamının meydana getirdiği daireyi bir değer olarak etkiler.

Nümeroloji ile karakterinizi, kişilik sayınızı, aşk uymunuzu vb. özellikleri görmek için buraya tıklayın.

What’s Numerology

NUMEROLOGY INTERPRETATIONS

Numerology is parascience that studies numbers. Numerology is also known as Magic of Numbers. Its concept is very similar to that of such ancient science as astrology.

This parascience is related to ancient time – even primitive tribes used the numbers. People consciously or unconsciously obey numerology. A bright example of this is a number of superstitions such as: the number of flowers in the bouquet should be odd, you need to repeat three times, a frightening number “13”, 666 is the number of the devil. There are many similar examples.

In Numerology all words, names, numbers can be reduced to digits (simple numbers) that correspond to various occult characteristics influencing people’s life. This means that according to numerology each simple number corresponds with certain properties, images and concepts. Numerology is primarily used to determine the character, natural abilities, to identify the strong and weak points of personality, to forecast the future, to choose the best time for making serious decisions and actions, as well as to find a suitable profession, place of residence and many other factors. Sometimes people use this science to find friends, life and business partners that would satisfy their requirements.

Pythagoran method is the most used system in the numerology that is derived from numbers. The equivalent numbers of each letters are shown in the table below.

[tbl border=”1″ align=”center”]
1*2*3*4*5*6*7*8*9
A*B*C*D*E*F*G*H*I
J*K*L*M*N*O*P*Q*R
S*T*U*V*W*X*Y*Z* 
[/tbl]

In Numerology, there are such things as Master Numbers that are noted, and these are the numbers 11 and 22. Essentially, the number 11 is a 2, but it is considered a higher vibration of the number 2. Similarly, the number 22 is a 4, but it is a higher vibration of the number 4. These Master Numbers are only be used in “Name Number” calculations.

NAME NUMBER (EXPRESSION NUMBER):

Name Number doesn’t influence Destiny Number and Soul Number, despite the fact that it has a fairly strong influence on the personality. It plays an important role in the social life of the owner of the name. Very often people change their names, especially women, who get married, taking the surname of their husbands. It is believed that there is spiritual harmony between a husband and a wife. However, this is not always true, there are cases when after the change of the name Name Number of a woman becomes for her a hostile number, which leads to disharmony and problems in social life. That’s why before changing your name you should check the value and quality of the name you wish to get. Wrong choice leads to the change of the individuality and bioenergy of its owner.

Name given: Jack Smith.

Find each letter and its corresponding numeral in the chart above, and then add these digits together:
1+1+3+2+1+4+9+2+8 = 31

Reduce by adding the sum’s digits together, and then further reduce to come to a single digit, if necessary:
31 = 3+1 = 4

You may enter your name and surname with spaces to read your name number characteristic.

[tbl border=”1″ width=”250px” align=”center”]
Name and Surname:

[/tbl]

DESTINY NUMBER (BIRTH PATH NUMBER):

Since the very birth each of us is endowed with special traits. The destiny number suggests your overall path in life and place in the world, is based on your complete birth date. The date of birth is unique, it cannot be changed, so the vibration influences all the events that happen in our lives. However, we can change the course of destiny adhering to these or that properties of our personality. Everybody makes mistakes, and we, being endowed with free will, can easily lose our way wanting to become those who we are not. In order to cope with such difficulties it’s necessary to know yourself and to find harmony with the inner self. It is understanding of the Destiny Number importance that can help you to find your true calling. Being in harmony with nature of your number it’s easier to achieve your goals.

Destiny Number is the number of your birth reduced to decimal value by adding figures of your birth date.

For example: the 5th of March, 1981 = 5+3+1+9+8+1 = 18,
the resulting number is reduced: 18 = 1+8 = 9

The resulting number is The Destiny Number of the person born on the 5th of March in 1981.


PERSONALITY NUMBER:

One of important numbers in Numerology is Personality Number. It is the sum of Destiny Number vibrations and Name Number. It points to the life purpose of its owner. The vibration is felt throughout life. If its value equal to that of any other important number, whether it is Destiny Number or Name Number, vibrations of Personality Number are particularly strong and have the most significant effect on events in the life of its owner. Your Personality is like a narrow entrance hall to the great room that is your true nature. It is those aspects that you feel comfortable sharing with people at the outset of a relationship. With time and trust, you invite others into the deeper aspects of your nature; you reveal more of who you really are, in effect, your Heart’s Desire, Expression, and so on.

If you will be in harmony with vibrations of Personality Number; your life will be more bright, vibrant and interesting. You will realize what suits you better and what you want to do in your life. You will learn how to spend your time usefully, the number of useless days in your life will decrease. To be in harmony with your Number means to be in harmony with your internal beliefs and aspirations that are the key to happy and successful life filled with sense and “bright colors”.

Name and Surname:


LOVE COMPATIBILITY WITH NAME NUMBERS:

Wondering what the numbers say about your relationship with your partner?

Discover how compatible you are with your partner through numerology compatibility and matching. Enter your name and your partner’s name in the box below and click ‘Submit’ to discover what numerology says about your relationships.

The Master Number 11=2 and 22=4 while calculating the relationship with name numbers.

[tbl border=”1″ align=”center”]
Your Name and Surname:*Partner’s Name and Surname:*[attr rowspan=”2″]
*
[/tbl]

LOVE COMPATIBILITY WITH DESTINY NUMBERS:

Discover how compatible you are with your partner through numerology compatibility and matching. Select your birth date and your partner’s birth date from the menu below and click ‘Submit’ to discover what numerology says about your relationships.

The Master Number 11=2 and 22=4 while calculating the relationship with name numbers.

Your Birth Date:
Partner’s Birth Date: