Sayı Bilimi (Nümeroloji)

NÜMEROLOJİ

Bilim, denge ile uyumun karışıklıktan meydana geldiğini, ayrıca şans ve ihtimallerin yeryüzündeki yaşamı etkilediğini keşfetti. Rakamlarla kişiliği çözme bilimi de hayatınızdaki karışıklıklar arasında bir düzen oluşturur. Kendi rakamınızı bilmek, sonunda hayatınız boyunca yaşadığınız düzensizliklerin ödül niteliğindeki karşılığını almanızı sağlar; karmaşıklık ve düzensizliklerin sonunda daha güçlü bir insan olur, uzun vadede hayatınıza yardımcı olacak yeni bir anlayış ve deneyim kazanırsınız. Rakamlarla kişilik çözme bilimi kişiliğinizi geliştirmenize yarayacaktır.

Rakamlarla kişilik çözme filozofisi, içinde yaşamın bilgeliğini barındırır. Bu inanışa göre rakamlar yaşamın özüdür.

Adımızın ve soyadımızın her harfinin karşılığı bulunan bir sayı vardır. Bu sayıların toplamı, sahip olduğumuz kişilik özelliklerini gösterir. Doğum tarihimizden derlenen sayı kümesi de geleceğimizle ilgili açıklamalar yapar.

Sayılardan türetilen Numeroloji’de en çok kullanılan yöntem “Pythagoran” sistemidir. Aşağıdaki tabloda alfabedeki harflerin hangi sayıya karşılık geldiği gösterilmiştir.

123456789
ABC,ÇDEFG,ĞHI,İ
JKLMNO,ÖPQR
S,ŞTU,ÜVWXYZ

KADER SAYISI:

Adımız ve soyadımızı oluşturan bütün harflerin, yukarıdaki tabloda karşılık gelen rakamlara dönüştürülerek toplanmasıyla elde edilen sayı, bizim kader sayımızdır. Kader sayısı sadece 1-9 arasındaki ve sabit olan 11 ile 22 sayılarından ibarettir. 11 ve 22 sayıları Efendi Sayılar olarak adlandırılırlar.

Yukarıdaki tabloya göre Berk Koç adındaki bir kişinin kader sayısı; 2+5+9+2+2+6+3=29=2+9=11 olarak bulunur. Evren Ercan isimli başka birisinin kader sayısı ise; 5+4+9+5+5+5+9+3+1+5=51=5+1=6 olarak bulunur.

Siz de aşağıdaki kutucuğa adınızı ve soyadınızı yazarak kader sayınızı ve açıklamasını görebilirsiniz. Lütfen kaç isminiz varsa aralarında boşluk bırakarak küçük harflerle yazınız.

Adınız Soyadınız:

KİŞİLİK SAYISI:

Kişilik Sayısı, sizin genel karakteriniz hakkında bilgi verir. Kişilik sayınızı hesaplamak için doğum tarihinizdeki bütün rakamları toplamanız gerekmektedir. Örneğin doğum tarihi 5 Mart 1981 olan bir kişinin kişilik sayısı; 5+3+1+9+8+1=27=2+7=9 olarak hesaplanır.

Siz de aşağıdan doğum tarihinizi seçerek kişilik sayınızı ve açıklamasını görebilirsiniz.

KİŞİLİK YILI:

Kişilik Yılı, içinde bulunduğumuz yılda sizi ne gibi olayların beklediğini bildirir. Kişilik sayınızı hesaplamak için doğum tarihinizdeki bütün rakamları toplamıştınız. Kişilik Yılını yani titreşim sayısını hesaplamak için de doğum gününüz ile bulunduğumuz yılın toplanması gerekir. Örneğin doğum tarihi 5 Mart 1981 olan bir kişinin kişilik yılı (titreşim sayısı-2011 yılı için); 5+3+2+0+1+1=12=1+2=3 olarak hesaplanır.

Siz de aşağıdan doğum tarihinizi seçerek kişilik yılınızı ve sizi bekleyen olayları görebilirsiniz.

KADER SAYISINA GÖRE AŞK UYUMU:

Kendinizin ve partnerinizin ad ve soyadını aşağıdaki kutucuklara yazarak aşk uyumunuzu görebilirsiniz. Kader sayısına göre aşk uyumu bakılırken Efendi Sayılar olan 11=1+1=2 olarak, 22=2+2=4 olarak değerlendirilmektedir. Lütfen kaç isminiz varsa aralarında boşluk bırakarak küçük harflerle yazınız.

Sizin Adınız Soyadınız: Partnerinizin Adı Soyadı:

KİŞİLİK SAYISINA GÖRE AŞK UYUMU:

Kendinizin ve partnerinizin doğum tarihini aşağıdaki listeden seçerek kişilik sayısına göre aşk uyumunuzu görebilirsiniz.

Sizin Doğum Tarihiniz: Partnerinizin Doğum Tarihi: