KULLANIM:

1.Biyoritim Grafiği şu anda sadece Internet Explorer ile çalışmaktadır.
2.Tablonun en üstünde yer alan Doğum Tarihi: yazısının sırasındaki kutulardan doğum tarihinizi seçin.
3.Bir sıra altta yer alan Rapor Tarihi: yazısının sırasındaki kutulardan biyoritim değerlerinizi öğrenmek istediğiniz tarihi seçin.
4.Tüm kutularda seçiminizi yaptıktan sonra, bu kutuların yanında bulunan Göster butonuna tıklayıp, seçtiğiniz tarihteki Biyoritim Grafiğinizi izleyebilirsiniz.
5.Biyoritim Tarihinizdeki Biyoritmik Değerlerinizin oranını yüzde olarak alt sırada görülebilir.
6.Biyoritim değerlerinizi önceki günler ya da gelecek günler için görmek isterseniz, grafiğin altında bulunan oklara basın.

* FİZİKSEL biyoritmik grafiğiniz, belirtilen gün ve saatteki fiziksel gücünüzü, bedeninizin dayanıklılık derecesini göstermektedir.

* DUYGUSAL biyoritmik grafiğiniz, belirtilen gün ve saatteki duygusal durumunuzu, hislerinizin olumluluk derecesini göstermektedir.

* DÜŞÜNSEL biyoritmik grafiğiniz, belirtilen gün ve saatte aklınızı ne ölçüde verimli kullanabildiğinizi, zihinsel kapasitenizin derecesini göstermektedir.

* SEZGİSEL biyoritmik grafiğiniz, belirtilen gün ve saatte sezgilerinizin size ne denli yardımcı olabileceğini, sezebilme yeteneğinizin derecesini göstermektedir.

Biyoritim değerleri, +100 ve -100 arasında gösterilmektedir. % 100 olan değer, en yüksek (en verimli) durumu, % -100 olan değer de en düşük (en verimsiz) durumu gösterir.

Biyoritmik değerlerin astroloji ile ve beyin dalgaları (EEG) ile hiçbir ilgisi yoktur. Doğum anından itibaren; 23 günlük bedensel, 28 günlük duygusal, 33 günlük zihinsel, 38 günlük sezgisel periyotlar olduğu varsayılmış ve bu periyotlardaki ve amplitütü aynı olan basit sinüsoidal eğrilerin günlük karşılıkları biyoritim değerleri olarak kabul edilmiştir.

BİYORİTİM YORUMU:

Herhangi bir evre yatay çizginin üstünde iken (pozitif evre), buna karşı gelen alanda (fiziksel, duygusal veya zihinsel) kendimizi güçlü hissederiz. Eğer bu bir fiziksel pozitif evresi ise, bedensel olarak kendinizi iyi hissedersiniz, örneğin, sportif bir hareket yapmanız gerekiyorsa vücudunuz daha esnek olacaktır. Eğer bu duygusal pozitif evresi ise, kendinizi iyi bir ruh hali içinde hisseder ve diğer insanlarla kontaklarınız son derece pozitif olur. Eğer bu zihinsel pozitif evresi ise, düşünceleriniz kuvvetli ve görüşünüz keskin, olaylara konsantrasyonunuz daha kolay, birçok fikir ve kavrayışla dolu olursunuz.

Değişim evresi yatay çizginin altında iken (negatif evre), buna karşı gelen alanda kendimizi zayıf veya güçsüz hissederiz. Eğer bu bir fiziksel negatif evresi ise, kendinizi güçsüz ve halsiz hissedersiniz; eğer bir duygusal negatif evre ise, kendinizi dertli, mutsuz ve keyifsiz hissedersiniz; eğer bir zihinsel negatif evre ise, düşünceleriniz bulanık ve konsantrasyon zordur.

Değişim eğrisi orta çizgiyi kestiği zaman, bu karşı gelen alanda bir kritik gündür ve eğer aynı anda iki eğri orta çizgiden geçiyorsa, bu oldukça kritik bir gündür. Fiziksel kritiklerin anlamı kendinizi bitkin ve tükenmiş hissedeceğinizdir. Bu günlerde fiziksel efor gerektiren hareketlerden kaçınmanız daha uygun olacaktır. Duygusal kritiklerin anlamı kendinizi hassas, alıngan, sinirli ve üzgün hissedeceğinizdir. Bu günlerde duygusal boşalımlara oldukça sık rastlanır. Çekişme ve fikir münakaşalarından kaçınılmalıdır. Son olarak zihinsel kritiklerin anlamı uyuşuk ve ağır bir düşünme yapısı içinde olacağınızdır. Çok fazla konsantrasyon gerektiren aktivitelerden uzaklaşmanız iyi olacaktır.

Biyoritimler gelecek hakkında bize haber veren bir kehanet sanatı veya olacakları önceden görmemizi sağlayan bir araç değildir. Bize sadece kendimizi o gün niye önceki günlerden farklı hissettiğimizi açıklar. Böylece içinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlamamızı sağlar..