Tarot Falına Nasıl Bakılır

TAROT FALI

Tarot Falı

TAROT FALI TARİHÇESİ

Bilinen ilk tarot desteleri 1400’lü yıllara dayanmaktadır. İlk Tarot kartlarının üzerinde Orta Çağ’a ait figürler bulunmaktadır. İlk desteler tamamen el yapımı olup elde renklendirilmişlerdir. Günümüzde ise en çok bilinen ve kullanılan tarot destesi Dr. Arthur Edward Waite’in eseri olan Rider Waite destesidir. Bu deste tarota, arkana minör kartlarının da sembolik resimlerle çizilmesi gibi yenilikler getirmiştir.

 

TAROT KARTLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Tarot kartları Arkana Majör ve Arkana Minör olmak üzere iki kısımdan oluşur. Arkana majör 22 karttan oluşur ve kökeni çok eski zamanlara dayanır. Arkana minör ise sayılarla sembollerin birlikte oluşturduğu 40 adet kart ile Saraylı Kartları (16 kart) diye anılan toplam 56 karttan oluşur. Arkana minörün geçmişi ise Orta Çağ’a dayandırılmıştır. Değişen teorilere göre kartlar haçlılar ya da Çingeneler tarafından Avrupa’ya getirilmiştir. Tarot falı olumlu bir fal sistemidir. Çünkü Tarot kişiyi gelecekteki kararların sorumluluğundan kurtarmaz. Diğer fal biçimleri gibi kehanetlerde bulunmaz. Tarot gelecekten haber vermez. Gelecek için atılan adımlara yol gösterir.

Ücretsiz Tarot Falınıza bakmak için buraya tıklayınız…

Kahve Falına Nasıl Bakılır

Kahve Falına Nasıl Bakılır?

Sanal kahve falınıza bakmak için buraya tıklayın.

Kahve FalıKahve falı tarihi oldukça eskilere dayanan klasik bir kehanet yöntemidir. Başta Türkiye olmak üzere özellikle Müslüman ülkelerde, en yaygın fal şeklidir. Kahve fincanı telvesinin oluşturduğu şekillere bakarak yorumlanır. Yorum çoğunlukla fal bakan kişinin hissettikleri ile şekillenir.

Kahve falı bakmanın çok basit kuralları vardır;

Kahve tercihen şekerli olmalıdır, telvesi çok iyi ayarlanmalıdır. Eğer telve az ya da gereğinden çok olursa şekillerin oluşması zorlaşır.

Kahveyi içerken her zaman aynı yerden içmeye özen gösterilmelidir. Fincandaki kahve ne çok sulu olmalıdır, ne de çok telveli bırakılmalıdır.

Kahve fincanı saat yönünün tersine doğru, baş üzerinde üç kez çevrildikten sonra bir dilek tutulur. Daha sonra tabak fincanın üzerine kapatılır. Çabuk bir şekilde soğuması için üzerine metal bir parça koyulabilir. Bazı falcılara göre bu metal, fincan içinde çıkabilecek kötülükleri uzaklaştırır, bazılarına göre de bu metal gelecek ile ilgili olumsuzlukları önlemek için konabilir.

Yaklaşık on dakika beklendikten sonra, eğer metal konduysa fincanın üzerinden alınarak fincanın soğuyup soğumadığı kontrol edilir. Fincan yeterince soğumuş ise açılır. Bu arada ışık, fal bakan kişinin arkasında olmalıdır. İlk olarak fincana daha sonra da tabağa bakılır. Fala konsantre olabilmek amacıyla ilk önce fincanın orta kısmına bakıldıktan sonra kahvenin içim noktasından başlayarak fincan saat yönünde bir tur döndürülür ve başlangıç noktasından itibaren şekiller yorumlanmaya başlanır. Fal bakıldıktan sonra fincan açık bir biçimde bırakılmalıdır, eğer kapatılır ise fal bozulmuş sayılır.

Semboller ve Genel Yorumları

İnsan:
İnsan şekilleri kadın olursa lakırdıyı erkek olursa parayı sembolize eder. Ama tabii ki daha detaylı şekiller de sembolleri değiştirebilirler.

Hayvan:
Hayvanların çeşitlerine bağlı birçok yorum vardır. Bu yorum iyi de kötü de olabilir. Örneğin; bir Yunus görmek çok iyidir. At görmek asaletle ilgilidir. Kuş, haberdir. Balık parasal olarak gelen kısmeti gösterir. Maymun; şüpheciliği, yırtıcı hayvanlar; hırsı sembolize ederler.

Bitkiler:
Kısmet, kader ve gönül işlerini sembolize eder. Bunda da bitki çeşitlerinin yorumları çok farklı olur. Papatya aşkın, yonca sevginin, gül romantikliğin sembolleridir.

Eşyalar:
Taşınır veya taşınmaz eşyalar farklı yorumlara yol açar. Örneğin; bina görmek yer almayı, hareket eden bir araba görmek bulunduğun yöreden yer değiştirmek anlamını taşımaktadır. Buzdolabı görmek evdeki sert bir hava estiğini, çamaşır makinesi görmek hane içersinde işlerin oldukça karışacağına işaret eder. Soba görmek, hane içersine yakın ise evdeki havanın iyi olacağı anlamına gelir.

Sanal kahve falınıza bakmak için buraya tıklayın.

Niyet Falı

NİYET FALI

Bu bölümde niyetinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için başvurabileceğiniz 3 farklı yöntem bulunmaktadır.

İlk yöntemde niyet ettiğiniz şeye konsantre olun ve aşağıdaki kutucuğa niyetinizi açık bir şekilde yazın ve göstere basın.

Niyetiniz:

İkinci yöntemde ise niyetinize odaklanın ve kendinizi hazır hissettiğinizde aşağıdaki göster tuşuna basın.

Tam Sayınız:

Üçüncü yöntemde ise niyetinize odaklanın ve kendinizi hazır hissettiğinizde aşağıdaki göster tuşuna basın.

Renk Falı

RENK FALI

Renk, görsel olarak algılanan, bir çok duygusal etkinliğe sahip olan ve estetik amaçlara hizmet veren bir elemandır. Rengin yapısal niteliklerine bağlı olarak duygusal etkinlikleri aşağıda özetlenmektedir.

1- Renk formu belirler. Bir çizgi, iki boyutlu bir yüzey ya da üç boyutlu bir hacim, çevresiyle, geri planıyla karşıt renklerin kullanımıyla belirlenmektedir.
2- Oranları etkiler, yatay çizgilerde zıt renklerin kullanımı genişlik duygusunu, düşey doğrultularda kullanımı ise yükseklik duygusunu uyandırmaktadır.
3- Ölçeği ortaya çıkartır, belli eder. Tek renkli elemanlardan oluşan bir yapının ölçeğini uzaktan belirlemek güçtür, ancak yapı elemanları zıt renklere sahip ise ölçeği uzaktan daha kolay anlaşılmaktadır.
4- Ağırlık duygusu oluşturur. Koyu renkli elemanlar ağır, açık renkli elmanlar ise daha hafif görünmektedir.
5- Renk kullanıldığı mekanı etkilemektedir. Örneğin bir mekanda parlak renklerin yoğun olarak kullanılması heyecan ve neşeli bir etki yaratırken, sakin ve pastel tondaki renkler dinlendirici bir etki yaratmaktadır.
6- Mekana birlik ya da çeşitlilik kazandırır. Sıcak veya soğuk grup içindeki benzer renk düzeni veya tek renkten oluşan bir düzen birlik duygusuna katkıda bulunurken, farklı renklerden oluşan bir düzen çeşitlilik duygusu vermektedir.

Ateşin sarı ve kırmızı renginin sıcak renk çağrışımını, buzun mavi ve yeşil renginin soğuk renk çağrışımını oluşturması, rengin sıcak ve soğuk renkler olarak ikiye ayrılmasına neden olmaktadır. Sıcak renkler kırmızı, sarı ve turuncu iken soğuk renkler de mavi, yeşil ve mordur.

Her öğede olduğu gibi renk öğesinde de doğanın verileri çok zengindir. Doğadaki zengin renk armonileri de çeşitli zıtlıklar içerirler. Doğada serbest bir düzen içerisinde bulunan renkler kendi yerlerini alırlar. Sanatçı ise bu renk yaklaşımlarını kişisel anlatım istekleri doğrultusunda düzenleyerek yorumlar. Renkler bir araya geldiklerinde bir değer kazanırlar veya kazandırırlar. Renk ilişkileri ya bir uygunluk ya da zıtlık çerçevesi içerisinde oluşur. Renk uygunlukları armoniyi teşkil eder. Genel olarak etkili, güzel, anlaşılır armoniler renk zıtlıklarına dayanırlar. Bir düzenlemede renk armonileri, genel olarak zıt renklerin birliğinden doğan renk uyumlarıdır.

Işınların tümünü alan bir yüzey hepsini olduğu gibi yansıttığı zaman bu yüzey beyaz olarak gözükür. Siyah cisimler ise gelen ışığın hepsini yutar. Kırmızı cismin bu rengi, kırmızı hariç bütün ışınımları yutarak alıkoymasından kaynaklanır. Eğer bütün ışınımlar eşit oranda yutulursa cisim gri gözükür. Şu halde renk maddenin ışık üzerine etkime tarzından başka birşey değildir ve Tundall’ın ifadesine göre ışığın uğradığı işlemin sonucudur. Dalga boyu en kısa kırmızı, en uzun mordur.

Her insanın sevdiği ve sevmediği birkaç renk vardır. Ancak sevdikleri arasında en çok sevdiği bir renk vardır ki bu o insanın kişiliğini yansıtır. Sevdiğiniz renk sizi nasıl yansıtıyor? Öğrenmek için renginizi ve cinsiyetinizi seçip “Göster” e basın.

Eldeki Çizgilerin Anlamları

EL FALI

El falı çok eski çağlardan günümüze kadar geçerliliğini korumuş bir fal biçimidir. Eski Mısır’a ve Hindistan’a kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Elin şekli ve avuç içindeki çizgiler kaderimiz ve gelecek hakkında bize ipuçları verir. Sol el yasam kaderini belirlerken sağ el yasamda yapılan isleri temsil eder. Avuç ayasındaki çizgiler 2 kısma ayrılır. Her insanın elinde kalp, baş ve hayat çizgisi bulunur. Diğer yardımcı çizgiler ise kader çizgisi, evlilik çizgisi, yolculuk çizgisi ve şöhret çizgisidir. Tüm bu çizgilerin el falına bakan yorumcu için önemi vardır. Elin şekli ve yapısı da çizgiler kadar önemlidir. Parmak uçları dış dünyaya olan bakış açısını, parmaklar hayatı ve bölümlerini, başparmak yetenekleri, avuç içi ise fiziksel ve psikolojik yapı hakkında ipucu verir. Göreceğiniz değişik el biçimleriyle karakteriniz hakkında ki yorumlarınızı kendiniz yapabilirsiniz.

1: KALP ÇİZGİSİ
2: BAŞ ÇİZGİSİ (AKIL ÇİZGİSİ)
3: YAŞAM ÇİZGİSİ (HAYAT ÇİZGİSİ)
4: KADER ÇİZGİSİ
5: EVLİLİK ÇİZGİSİ
6: YOLCULUK ÇİZGİSİ
7: ŞÖHRET ÇİZGİSİ
Çizgilerin anlamlarına hızlı bir şekilde gitmek için yukarıdaki linklere basın.

1: Kalp Çizgisi:

Kişilik:

Kalp çizgisi en önemli çizgilerden birisidir. Duygularınızı ve aşkla ilgili olayları yönetir. Genelde derin kalp çizgisi, daha fazla sadakat anlamına gelir.

Kalp çizgisi işaret parmağı altından başlıyorsa, aşk hayatı normal ve tatmin edici demektir.

Eğer orta parmak altından başlıyorsa, aşk hayatı bencil ve maddiyata dayalı demektir.

Eğer iki parmak arasından başlıyorsa, aşkın gerçek anlamının ve sorumluluklarının ihmal edildiği anlamına gelir.

Kalp çizgisi avcun içini kaplıyorsa, statüleri kendi etrafında yükselen insanlara bakma eğilimi anlamına gelir.

Kalp çizigisi uzun ve sonlarında eğrilere sahip olan insanlar, romantik bir doğaya sahiptirler ve ilişkilerinde her türlü aksiyona açıktırlar. Ne pahasına olursa olsun aşklarının peşinden koşarlar.

Sağlık:

Çok fazla uzun kalp çizgisine sahip insanlar, çok hassas olurlar ve bitkisel gıdalardan dolayı mide ve bağırsaklarında sinirsel bozukluklar yaşayabilirler.

Kırık ya da net olmayan kalp çizgisi, solunum sisteminde sorun olabileceği anlamına gelir.

[top]


2: Baş Çizgisi:

Kişilik:

Baş çizgisi en önemli çizgilerden birisidir. İnançlarınızı, düşünceleriniz ve zihninizi kontrol eder. Herkes baş çizgisine sahiptir.

Genellikle yaşam çizgisi ile birlikte başlar ya da ondan biraz daha yüksekte olur. Avcu, ortasından ikiye ayırır.

Baş çizgisinin derinliği, hafızanın kapasitesini gösterir. Ne kadar derin ise o kadar iyidir.

Bu çizginin düzgünlüğü, düşüncelerinizin gerçekliği hakkında bilgi verir. Daha düz bir çizgi daha gerçekçi düşünce anlamına gelir.

Baş çizgisinin uzunluğu, ilgi alanlarınızın çeşitliliği ile ilgilidir. Ne kadar uzun ise o kadar çeşitlilik demektir.

Çift çizgili insanlar, süper zeka potansiyeline sahiptirler.

Baş çizgisindeki kırılmalar düşünce kalıplarınızı değiştirmeniz anlamına gelir. Bazen sinir krizleri de geçirebilirsiniz.

Baş çizgisindeki çapraz çizgiler, hayatınızda kritik kararlar anlamına gelir.

Sağlık:

Son derece düz baş çizgisi, çok kolay baş ağrısı çekebileceğiniz anlamına gelir.

Son derece uzun baş çizgisi, sinirsel zayıflık anlamına gelir.

Baş çizgisinin sonunda üç adet çizgi varsa, çocuklukta geç konuşma anlamına gelir.

Baş çizgisi kırılmış ise kardiyovasküler hastalık olabilir.

[top]


3: Yaşam Çizgisi:

Kişilik:

Yaşam çizgisi elinizdeki en önemli çizgidir ve herkeste bulunur. Sağlığınızı ve canlılığınızı temsil eder. Bazıları, uzun yaşam çizgisi olan insanların daha uzun yaşayacağını söylese de bu doğru değildir. İstatistiklere göre yaşam çizgisi kısa olduğu halde 80 yıldan fazla yaşayan birçok insan vardır. Yani yaşam çizgisi; yaşamınızın süresini değil, kalitesini temsil eder.

Derin yaşam çizgisi genellikle dışarda olmayı seven insanları temsil eder. Sığ yaşam çizgisi ise eğlenmekten hoşlanmayan ve bu konuda zorluk yaşayan insanlarda görülür.

Güçlü ve kesintisiz bir yaşam çizgisi ideal olandır. Böyle çizgiye sahip insanların enerjileri ve tutkukları, hayatlarına etkili olarak dağılmıştır.

Bazı durumlarda çizginin başlangıcında zincirleme olmaz. Böyle insanlar bağımsız olurlar. Çok fazla zincirleme olanlar ise başkalarına bağımlı insanlardır. Sığ başlangıç ise bebeklikteki bir hastalığın işaretidir.

Yaşam çizgisi ile baş çizgisi birlikte başlayabilir. Bu tür yaşam çizgisi olan insanlar, diğerleri tarafından kolayca etkilenirler. Daima kötümserdirler ve ülkelerine, arkadaşlarına son derece bağlıdırlar. Böyle insanlar,  çok iyi yardımcı olurlar. Kendilerine olan özgüvenleri çok az olduğundan bazı şeyleri kendi başlarına yapamazlar ama liderlerine son derece sadıktırlar.

Bu çizgiler birlikte başlamasalar bile bazı bölgelerde küçük küçük birleşmeler olabilir. Bu birleşmeler ne kadar az olursa o kadar bağımsızlık ve liderlik anlamına gelir.

Çok yukarıda başlayan bir yaşam çizgisine sahip olan insanlar, kendilerine çok belki de çok fazla güvenirler. Ancak yaptıkları yanlışlıkların sorumluluklarını kabul etmezler. Daha aşağıda başlayan insanlar ise kolay anlaşılan insanlardır.

Çok nadiren birbirine paralel iki yaşam çizgisi olabilir. Böyle insanlar hiç sorun yaşamadan farklı iki hayat yaşarlar.

Yaşam çizgisi ender görülmez. Herhangi bir insanın avucunda yaşam çizgisi çok belirsiz ise, bu, her an ölüm tehlikesine işaret olabilir. Fakat baş parmak gayet kuvvetli ve baş çizgisi de çok derin ve bariz ise, yaşam çizgisi zayıf da olsa ömrü uzun olacaktır. Bir insanın yaşam çizgisine bakarak kaç yaşında öleceğini tahmin etmek zordur. Zira kuvvetli bir irade, çok güçlü bir bellek genellikle ölüm tehlikesi olsa dahi hayatın uzamasına olanak verir.
Bazı insanların elinde yaşam çizgisini “kader çizgisi” ismi verilen Satürn çizgisi (Zuhal çizgisin) den ayırmaya imkan yoktur. Yahut yaşam çizgisi Merih çizgisiyle birleşmiş bir halde görülür. Onları birbirinden ayırmak zor olur. Fakat şunu bilmek gerekir ki; yaşam çizgisi Venüs tepesinin etrafında olmalıdır, üzerinde olmamalıdır.

Sağlık:

Bebeğinizin yaşam çizgisi çok kısa ise anne karnında iyi beslenememiş demektir. Bu durumda bebeğinizin eline masaj yaparak yaşam çizgisini geliştirebilirsiniz.

Eğer yaşam çizginiz kırılmış ise ve yanında yardımcı bir çizgi varsa endişe etmenize gerek yoktur. Ama yardımcı çizginiz yok ise bir check-up yaptırmanız gerekir.

[top]


4: Kader Çizgisi:

Kişilik:

Kader çizgisi en önemli çizgilerden birisidir ancak herkeste olmayabilir. Eğer çizgide çok fazla kırıklar varsa ya da doğrultusunda değişiklikler varsa, kontrol edilemeyen olaylar karşısında hayatta birçok değişiklik yapmaya meyilli olma anlamına gelir.

Kader çizgisinin yaşam çizgisi ile başlaması durumu, kendi işini kendi gören kişileri işaret eder. Sıklıkla hayatın ne getireceğini önceden bilme anlamına gelir.

Eğer kalp çizgisi net bir şekilde başlayıp bilekte yaşam çizgisi ile birleşiyorsa, ilgi alanlarından ve zevklerden vazgeçilmesi anlamına gelir. Yaşam çizgisinden ayrıldığı zaman hayatın kontrolü tekrar ele geçmiş demektir.

Başparmağın merkezinden başlayıp yaşam çizgisinin içinde biten bir kader çizgisi, yakın bir arkadaşın ya da aile ferdinin desteğini gösterir.

Bu çizgi avcun ortasında başlıyorsa, yaşamınız kamu için faydalı birşeyler yaparken yön bulacak demektir. Bir politikacı veya komedyen olma arasında seçim yapmak gerekebilir.

Eğer kader çizgisi, baş çizgisinde bir kırılmaya sahipse ve devam ediyorsa, orta yaşlarda başarılı bir şekilde iş değişikliği olacağı anlamına gelir.

Sağlık:

Çok derin bir kader çizgisi, antreman eksikliğini ve solunum sisteminin zayıflığını gösterir. Solunum sistemini güçlendirmek için daha derin nefesler alınmalıdır.

[top]


5: Evlilik Çizgisi:

Küçük parmağın altındaki çizgiler evlilik çizgileridir.

Silik çizgiler romantizm, kalın çizgiler ise evlilik anlamına gelir. Çizgiler ne kadar alçak ise evlilik de o kadar geç olacak demektir.

Buradaki kuvvetli çizgilerin sayısı, yapılacak evlilik sayısını gösterir.

Evlilik çizgisini kesmeyen ama birleşen çizgiler, doğacak çocuk sayısını gösterir.

Evlilik çizgilerinin başlangıcında çatal varsa, uzun süren nişan dönemi anlamına gelir.

Evlilik çizgilerinin sonunda çatal varsa, boşanma olacak demektir.

Eğer evlilik çizgisi kırılıp sonradan üst üste gelirse, boşandıktan sonra tekrar bişleşme olacak anlamına gelir.

[top]


6: Yolculuk Çizgisi:

Yolculuk çizgisi hayatınızda derin etki bırakan yolculukları gösteren en büyük işaretçidir.

[top]


7: Şöhret Çizgisi:

Şöhret çizgisi, kader çizgisine takviye olur. Bazen bu çizgi olmayabilir. Bu durumda bu çizgi avcun başka kısımlarında aranmalıdır. Şöhret çizgisi başarının sosyal ödüllerini etkiler. Bu çizgiye sahip olmayanlar yine de başarılı olabilirler ancak bu başarı insanların beğenisini kazanamayabilir. (Eski Çin Belgelerine ve araştırmalara göre, bu çizginin kişinin şöhretinden çok sağlığına etki ettiği bilinmektedir.)

Çiçek Falı

ÇİÇEK FALI

Çiçeklerin dili, ilk kez 1600’lü yıllarda İstanbul’da oluşturulmaya başlanmıştır. 1716 yılında eşiyle birlikte İstanbul’da yaşayan İngiliz Lady Mary Wortley Montagu tarafından bir araya getirilen bu çiçeklerin anlamları İngiltere’ye götürülmüştür. Montagu, 1716 yılında Türkiye’de yaşadığı sırada yazdığı bir mektupta “parmaklarınızı oynatmadan, çiçeklerle tartışabilir, azarlayabilir, dostluk, aşk, nezaket mektupları ve hatta haber bile gönderebilirsiniz” demiştir. Çiçeklerin taşıdıkları anlamlara ilişkin Fransa’ya da sıçrayan merak, kısa sürede 800 çiçeğin anlamının belirlenmesine ve tüm dünyada ortak yorumların oluşmasına yol açmıştır.

Çiçek falına göre hangi çiçek sizi temsil ediyor? Bu çiçeğin anlamı nedir, yorumu nasıldır? Öğrenmek için doğum tarihinizi seçin ve “Göster” e basın.


Peki sevdiğiniz çiçeğe göre nasıl birisiniz? Hangi çiçek sizi daha iyi anlatıyor? Öğrenmek için sevdiğiniz çiçeği seçin ve “Göster” e basın.

Zar Falı Bak

ZAR FALI

Kökeni, eski çağlara dayanan zar falı, Ortaçağ’dan beri süregeliyor. Üç zar ve bir daire çizilerek bakılıyor. Dairenin içine atılan zarların sayısı ve toplamına göre yorum yapılıyor.
Niyetinizi tutun ve aşağıdaki butona tıklayın. Biz de attığınız zara göre falınızı yorumlayalım.

Ücretsiz Tarot Falı Bak

TAROT FALI BAK

Tarot falında kullanılan açılımlardan en yaygın olanı kelt çapraz açılımıdır. Ücretsiz tarot falı bakmak için bir soru sormanız gerekmektedir. Fakat bu soru evet, hayır cevapları istenen ya da bir seçim yapmanızı gerektiren bir durumda olduğunuzda sorabileceğiniz tarzda sorular olmalıdır. Örneğin;

İş bulabilecek miyim?

Bu aşka hazır mıyım?

Birden fazla üniversiteye gitmeli miyim? gibi..

Şimdi sorunuzu sorup iyice konsantre olarak kartlarınızı seçebilirsiniz..

 

TAROT FALI KELT AÇILIMI İÇİN 10 KART SEÇİNİZ

Aşağıda karışmış olan tarot destesinden 10 adet kart seçtikten sonra “Tarot Falımı Göster” tuşuna basınız.Sanal Kahve Falı Bak

Kahveni Nasıl Alırsın Yabancı?

 

Seçimini yapmadan önce sana söyleyeceklerim var;

 

En güzel fal şekerli kahveyle bakılan faldır. O yüzden şekerli içmeni tavsiye ederim..

Kahveyi ne çok fazla koy ne de çok az.. Kıvamında koy ki şekilleri rahat okuyabileyim..

Şimdi söyle bakalım nasıl içersin kahveni??