Çin astrolojisine göre burcunuzu öğrenmek için aşağıaki tablodan doğum tarihinizi seçin ve “Gönder” e basın.

Latin astrolojisi gibi Çin astrolojisi de insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihini kullanır. Çin Astrolojisi’nde Zodyak kelimeleri aynı anlamdadır. Ama yine de Çin Astrolojisi bir hayvanlar halkasıdır ve yıldızlarla pek ilgisi yoktur. Çin Astrolojisi olay ve kişilik tahminleri yapmak için felsefeye, takvime, kozmosa ve doğanın ritimlerine başvurur. Latin(Batı) Astrolojisi ise gökyüzündeki cisimlerin pozisyonlarına ve hareketlerine bakar.
Çin Astrolojisi’nde burçlar Latin Astrolojisi’ndeki gibi aylık değil yıllıktır. Her Çin Burcu’na karşılık bir hayvan ismi vardır. Hangi burçta olduğunuzu bulmak için doğum yılınızı bilmek yeterlidir. Yükselen burç için de detaylı haritalara gerek yoktur.

Çin Astrolojisi’nin hayvan sembolleri şunlardır: fare, manda, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz.

Bu hayvanlar daima aynı sıradadır. Filozoflar 12 yılın her birinin nasıl Yin ve Yang arasındaki kuvvet dengesini sağlayacağı hakkındaki buluşlarını kuvvetlendirmek için, o senenin tarzına ve tonuna uygun hayvanı seçmişlerdir.

Kayıtlı Çin tarihinin başlangıcı olan M.Ö 2637 yılından beri bu hayvanların sıralaması hiç değişmeden her 12 yılda bir tekrarlanmıştır. Daima fare ile başlar ve domuzla biter. Vietnamlı bir Astrolog olan Ngoc Rao’nun anlattıklarına göre Çin Astrolojisi bir şekilde doğuda M.Ö 4000 yılından beri kullanılmaktadır. Özellikle M.Ö 2953 ve 2838 tarihleri arasında İmparator Fu döneminde ve daha sonra M.Ö 800’lerde Shen Nung döneminde Çin Astrolojisi çok popüler olmuştur. Çin Astrolojisi kişinin gelişmesi için gerçek, akılcı ve kullanılabilir bir vasıtadır.
Çin Astrolojisi Çin felsefesinin temelini oluşturan üç öğeden oluşmaktadır. Yin ve Yang, beş element ve Çin takvimi.

Yin ve Yang

Yin ve Yang iki eşit fakat karşıt güçtür. Yin’in gücü bazen pasif, dişi, uysal, algılayıcı ve toplumsal olarak tanımlanmıştır. Yang ise erkeksi, saldırgan ve toplumu umursamaz olarak nitelendirilmiştir. Uyuma ulaşmak için Yin ve Yang’in dengelenmesi gereklidir. Onlar birbirleriyle çatışmak yerine beraber hareket etmelidir. Yin ve Yang hayatın temelini oluşturur. Çin felsefesine göre evrenin en temel ve en önemli enerjileridir. Çin burçlarının da her biri Yin veya Yang’dir.

Yin(Negatif Enerji): Karanlık, ölüm, gece, negatif, soğuk, kadın, pasif, yumuşak, kış…
Yang(Pozitif Enerji): Işık (aydınlık), yaşam, gündüz, pozitif, sıcak, erkek, aktif, sert, yaz…

Yin ve yang kavramları kendilerine özgü bir gerçekliği veya nesneyi ifade etmezler. Bunlar kâinatta sürekli olarak değişen ve birbirlerine alternatif, zıt olan ama varoluşları birbirine muhtaç olan oluşumların, hareketlerin, olayların izahıdır. Yin deyince karanlık, soğuk, ölüm gibi olumsuz bizim negatif diye tarif edeceğimiz kavramlar, Yang deyince ise parlaklık, güneş sıcaklı yaşam gibi olumlu kavramlar(pozitif) kavramlar akla gelir.

Dünyada bazı gerçeklerin her zaman için iki ayrı yüzü vardır. Her şey zıddıyla vardır. Var oluşunu da bu zıddının varlığına borçludur. Yin ve yang bu zıtlıkları ifade eder. Tekvandonun da varlığı için muhakkak sizi zora sokacak bir rakibin varlığı gerekir. O sizin hayatta karşınıza çıkacak zorlukları temsil eder. Ama varlığınız ve duruşunuz da onun size karşı eylemleridir. Dolayısıyla düşmanınız belki sizin varlığınızın teminatıdır.
Yin ve yang statik değil süreklilik ve devamlılık arz eden ve aynı gücü paylaşmış zıtlıkların ifadesidir. Gece -gündüz, yaz- kış, yaşam- ölüm gibi. Dolayısıyla bunları farklı iki terim gibi işlemekte hatadır. Aslında gece gündüz nasıl iki ayrı gerçek değil bir günün farklı iki yönü ise insanın nefsi arzuları ve meleki yönleri de birbirine muhtaç ve birbirini tamamlayan iki yönüdür.

Beş Element Teorisi:

Bu teori doğada mevcut olan her şeyin beş temel materyalin hareketinden ve değişiminden oluştuğunu anlatır. Bunlar; Ağaç, ateş, toprak, su ve metaldir. Geleneksel Çin tıbbında insan vücudundaki fizyolojik ve patolojik ilişkileri değerlendirmek için beş element teorisi bir araçtır. Örneğin; Ağaç’ın anlamı büyüme ve gelişmedir, yaşamdır, canlılıktır. Engellenemez şekilde büyür, gelişir ve yukarı doğru yükselir. Beş element arasında birbirini destekleme ve birbirini engelleme şeklinde bir ilişki vardır. Örneğin ağaç, ateşi oluşturur, ateşten kül olup toprağa dönüşüm vardır. Su topraktadır. Vücudun yapı taşı olan mineraller topraktadır ve su hayatı sembolize eder, yani ağaca can veren, ateşi söndüren element sudur.

Çin Takvimi:

Çin Takvimi doğacak bebeğin cinsiyetini tahmin etmek amacıyla Çin’de yaklaşık 700 yıldır kullanılan bir yöntemdir.

Not:
Çin yılbaşları, batı takviminin ilk günleri ile çakışmadığı için, sizin için hazırladığımız hesaplama tablosunu kullanarak, kendi doğum tarihinize göre hangi Çin burcundan olduğunuzu rahatlıkla bulabilirsiniz.
Çin burcunuzu okuduktan sonra, kendi batı burcunuz ile birlikte nasıl bir karakter yarattığını da görebilirsiniz.

BİYORİTİM NEDİR?

Biyoritim Değerlerinizi Hesaplamak İçin Tıklayın.

Doğduğunuz günden itibaren, bedeninizin en küçük hücresinde, organik yapınızda, davranışlarınızda ve çevrenizde, sürekli olarak devreler ve ritimler halinde seyreden bir faaliyet söz konusudur. Öyle ki, bu devre ve ritimler, bir süreklilik içerisinde, kesinlikle son bulmayan bir tekrarlama halindedirler.
İnsan bedeni bu değişimler silsilesine öylesine ayarlanmıştır ki, biz genelde bunları kendiliğinden kabul ederiz ve süregelen bu değişimlerin devresel bir fenomen olmalarını dikkate almama eğilimi gösteririz: Akciğerler ve solunum, böbrekler ve bilinen işlevleri, kalp ve nabız, gündüz ve gece, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Bazılarını kabul ederiz, bazılarıyla mücadele ederiz, bazılarını ise henüz bilemeyiz bile.

Bedensel ritimlerimiz içerisinde açıkça tanımlanmış üç devre vardır ki, bunlar, davranış biçimlerimizi bildiğimiz sebep-sonuç bağıntısının dışında etkilerler. Bu devreler süreklidir ve psikolojik değişikliklere sebep olurlar. İşte, sözünü ettiğimiz bu üç devre bioritimler olarak tanınırlar.

ÜÇ BİORİTİM DEVRESİ

Bu devreler, birincisi fiziksel devredir ve 23 gün sürelidir. İkincisi, duyarlılık ya da duygusal devredir ki, 28 günlük bir periyodikliğe sahiptir. Ve üçüncüsü, 33 günlük zihinsel devredir.

Bu üç devre, üç ayrı davranış alanındaki faaliyetleri idare eder. Bununla beraber, bu devrelerin söz konusu faaliyetler üzerinde doğrudan bir sebep-sonuç etkisi yoktur, fakat faaliyetler, her durumda o anın baskın çevre şartlarına tabidirler. Her bir ritim ile davranışımızdaki belirli faktörler arasında bir bağıntı olduğu bulunmuştur. Dahası, ritim kademesinin ya da fazının farkına varılması halinde, kişi bu duruma uygun olarak bu davranışını düzeltmek ya da ayarlamak fırsatına sahip olur.

Ritim fazının (yani pozitif veya negatif devrelerden herhangi birinin) farkına varılması ve bunun zekice değerlendirilmesi, yaşama karşı daha olumlu bir yaklaşım sağlayabilir ve çok kısa bir süre sonra, kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Hiç şüphesiz bioritimler, belirli bir günde kesinlikle bir kazaya uğrayacağınızı, işinizden atılacağınızı ya da kumarda kazanacağınızı işaret etmez. Bioritimler, belirli bir günde sizin potansiyel haldeki fiziksel gücünüzü, duygusal hassasiyetinizi ya da zihinsel keskinliğinizi gösterir. Belli bir zamanda üç devrenin her birindeki güçlülüğünüz ya da sınırlılığınıza ilişkin olarak bioritimlerin sağlamış olduğu bilgiyi kullanmakla elde edeceğiniz fayda, tümüyle kişisel bir seçim meselesidir.

Her devre, doğduğunuz günden itibaren kendine has ritmine başlar ve öldüğünüz güne kadar sabit kalır. Düzgün olmasından dolayı, her bir fazı ya da kademesi -gelecekte, geçmişte ya da şimdiki anda olsun – herhangi bir gün için kolaylıkla hesaplanabilir. İhtiyaç duyulan tek şey, doğum tarihinizdir.

Bazı kimselere göre, işte bu noktada, bioritimlerle astroloji arasında bir karşılaştırma doğmaktadır. Ancak, şimdiye kadar, astrolojiyle bioritimler arasında bir bağıntı keşfedilmemiştir. Kabul edilmeli ki, her ikisi de insanla ilişkilidir ve her ikisi de insana gitmesi gereken yol ya da alınması gereken tutum hakkında bilgi verebilir. Ancak astroloji, gök cisimlerinin hareket ve dizilişleriyle ilişkili terimler kullanarak daha özel ifadelerle tavsiyede bulunur. Oysa bioritimler, sadece kişinin güçlülüğü ya da sınırlılığına ilişkin bilgi verebilir ve yöntemi daha çabuk uygulanır. Bazı kimseler için bioritimler daha hassas gözükmektedir, ancak bu, astroloji ve astrologları eleştiri ya da onlara hafif bir karşı oluş tarzında kabul edilmemelidir. Bu iki kavram arasında büyük fark vardır. Bioritim konusu, okült ya da gizli bir sihir unsuru taşımaz. Bioritimler, son araştırmaların ışığı altında, bir psikolojik fonksiyon hesaplaması yapmak ve bunun sonuçlarıyla davranış biçimlerimiz arasında ilişki kurmak hususunda, çok basit alıştırmadan başka bir şey değildir.

BİORİTİM RAPORU YORUMLAMA
Herhangi bir evre yatay çizginin üstünde iken (pozitif evre), buna karşı gelen alanda (fiziksel, duygusal veya zihinsel) kendimizi güçlü hissederiz. Eğer bu bir fiziksel pozitif evresi ise, bedensel olarak kendinizi iyi hissedersiniz, örneğin, sportif bir hareket yapmanız gerekiyorsa vücudunuz daha esnek olacaktır.Özellikle son zamanlarda teknik adamlar sporcularının bioritim tablolarını değerlendirmeye almaktadırlar. Eğer bu duygusal pozitif evresi ise, kendinizi iyi bir ruh hali içinde hisseder ve diğer insanlarla kontaklarınız son derece pozitif olur. Eğer bu zihinsel pozitif evresi ise, düşünceleriniz kuvvetli ve görüşünüz keskin, olaylara konsantrasyonunuz daha kolay, birçok fikir ve kavrayışla dolu olursunuz. Değişim evresi yatay çizginin altında iken (negatif evre), buna karşı gelen alanda kendimizi zayıf veya güçsüz hissederiz. Eğer bu bir fiziksel negatif evresi ise, kendinizi güçsüz ve halsiz hissedersiniz; eğer bir duygusal negatif evre ise, kendinizi dertli, mutsuz ve keyifsiz hissedersiniz; eğer bir zihinsel negatif evre ise, düşünceleriniz bulanık ve konsantrasyon zordur. Değişim eğrisi orta çizgiyi kestiği zaman, bu karşı gelen alanda bir kritik gündür ve eğer aynı anda iki eğri orta çizgiden geçiyorsa, bu oldukça kritik bir gündür. Fiziksel kritiklerin anlamı kendinizi bitkin ve tükenmiş hissedeceğinizdir. Bu günlerde fiziksel efor gerektiren hareketlerden kaçınmanız daha uygun olacaktır. Duygusal kritiklerin anlamı kendinizi hassas, alıngan, sinirli ve üzgün hissedeceğinizdir. Bu günlerde duygusal boşalımlara oldukça sık rastlanır. Çekişme ve fikir münakaşalarından kaçınılmalıdır. Son olarak zihinsel kritiklerin anlamı uyuşuk ve ağır bir düşünme yapısı içinde olacağınızdır. Çok fazla konsantrasyon gerektiren aktivitelerden uzaklaşmanız iyi olacaktır. Biyoritimler gelecek hakkında bize haber veren bir kehanet sanatı veya olacakları önceden görmemizi sağlayan bir araç değildir. Bize sadece kendimizi o gün niye önceki günlerden farklı hissettiğimizi açıklar. Böylece içinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlamamızı sağlar.

Biyoritim Değerlerinizi Hesaplamak İçin Tıklayın.

What’s Numerology

NUMEROLOGY INTERPRETATIONS

Numerology is parascience that studies numbers. Numerology is also known as Magic of Numbers. Its concept is very similar to that of such ancient science as astrology.

This parascience is related to ancient time – even primitive tribes used the numbers. People consciously or unconsciously obey numerology. A bright example of this is a number of superstitions such as: the number of flowers in the bouquet should be odd, you need to repeat three times, a frightening number “13”, 666 is the number of the devil. There are many similar examples.

In Numerology all words, names, numbers can be reduced to digits (simple numbers) that correspond to various occult characteristics influencing people’s life. This means that according to numerology each simple number corresponds with certain properties, images and concepts. Numerology is primarily used to determine the character, natural abilities, to identify the strong and weak points of personality, to forecast the future, to choose the best time for making serious decisions and actions, as well as to find a suitable profession, place of residence and many other factors. Sometimes people use this science to find friends, life and business partners that would satisfy their requirements.

Pythagoran method is the most used system in the numerology that is derived from numbers. The equivalent numbers of each letters are shown in the table below.

[tbl border=”1″ align=”center”]
1*2*3*4*5*6*7*8*9
A*B*C*D*E*F*G*H*I
J*K*L*M*N*O*P*Q*R
S*T*U*V*W*X*Y*Z* 
[/tbl]

In Numerology, there are such things as Master Numbers that are noted, and these are the numbers 11 and 22. Essentially, the number 11 is a 2, but it is considered a higher vibration of the number 2. Similarly, the number 22 is a 4, but it is a higher vibration of the number 4. These Master Numbers are only be used in “Name Number” calculations.

NAME NUMBER (EXPRESSION NUMBER):

Name Number doesn’t influence Destiny Number and Soul Number, despite the fact that it has a fairly strong influence on the personality. It plays an important role in the social life of the owner of the name. Very often people change their names, especially women, who get married, taking the surname of their husbands. It is believed that there is spiritual harmony between a husband and a wife. However, this is not always true, there are cases when after the change of the name Name Number of a woman becomes for her a hostile number, which leads to disharmony and problems in social life. That’s why before changing your name you should check the value and quality of the name you wish to get. Wrong choice leads to the change of the individuality and bioenergy of its owner.

Name given: Jack Smith.

Find each letter and its corresponding numeral in the chart above, and then add these digits together:
1+1+3+2+1+4+9+2+8 = 31

Reduce by adding the sum’s digits together, and then further reduce to come to a single digit, if necessary:
31 = 3+1 = 4

You may enter your name and surname with spaces to read your name number characteristic.

[tbl border=”1″ width=”250px” align=”center”]
Name and Surname:

[/tbl]

DESTINY NUMBER (BIRTH PATH NUMBER):

Since the very birth each of us is endowed with special traits. The destiny number suggests your overall path in life and place in the world, is based on your complete birth date. The date of birth is unique, it cannot be changed, so the vibration influences all the events that happen in our lives. However, we can change the course of destiny adhering to these or that properties of our personality. Everybody makes mistakes, and we, being endowed with free will, can easily lose our way wanting to become those who we are not. In order to cope with such difficulties it’s necessary to know yourself and to find harmony with the inner self. It is understanding of the Destiny Number importance that can help you to find your true calling. Being in harmony with nature of your number it’s easier to achieve your goals.

Destiny Number is the number of your birth reduced to decimal value by adding figures of your birth date.

For example: the 5th of March, 1981 = 5+3+1+9+8+1 = 18,
the resulting number is reduced: 18 = 1+8 = 9

The resulting number is The Destiny Number of the person born on the 5th of March in 1981.


PERSONALITY NUMBER:

One of important numbers in Numerology is Personality Number. It is the sum of Destiny Number vibrations and Name Number. It points to the life purpose of its owner. The vibration is felt throughout life. If its value equal to that of any other important number, whether it is Destiny Number or Name Number, vibrations of Personality Number are particularly strong and have the most significant effect on events in the life of its owner. Your Personality is like a narrow entrance hall to the great room that is your true nature. It is those aspects that you feel comfortable sharing with people at the outset of a relationship. With time and trust, you invite others into the deeper aspects of your nature; you reveal more of who you really are, in effect, your Heart’s Desire, Expression, and so on.

If you will be in harmony with vibrations of Personality Number; your life will be more bright, vibrant and interesting. You will realize what suits you better and what you want to do in your life. You will learn how to spend your time usefully, the number of useless days in your life will decrease. To be in harmony with your Number means to be in harmony with your internal beliefs and aspirations that are the key to happy and successful life filled with sense and “bright colors”.

Name and Surname:


LOVE COMPATIBILITY WITH NAME NUMBERS:

Wondering what the numbers say about your relationship with your partner?

Discover how compatible you are with your partner through numerology compatibility and matching. Enter your name and your partner’s name in the box below and click ‘Submit’ to discover what numerology says about your relationships.

The Master Number 11=2 and 22=4 while calculating the relationship with name numbers.

[tbl border=”1″ align=”center”]
Your Name and Surname:*Partner’s Name and Surname:*[attr rowspan=”2″]
*
[/tbl]

LOVE COMPATIBILITY WITH DESTINY NUMBERS:

Discover how compatible you are with your partner through numerology compatibility and matching. Select your birth date and your partner’s birth date from the menu below and click ‘Submit’ to discover what numerology says about your relationships.

The Master Number 11=2 and 22=4 while calculating the relationship with name numbers.

Your Birth Date:
Partner’s Birth Date: